فرشته ستایش


فرشته ستایش (زاده 1338) نقاش معاصر ایرانی است. **کودکی و تحصیلات** او در شمیرانات تهران به دنیا آمد و در سال 1374 از دانشگاه آزاد اسلامی مدرک لیسانس زبان آلمانی دریافت کرد. در 18 سالگی فراگیری نقاشی را نزد آیدین آغداشلو شروع کرد و سپس تحت نظر مدرسان دیگری نظیر پروانه اعتمادی، آن را تکمیل کرد. **فعالیت های حرفه ای** ستایش پس از تبحر یافتن در نقاشی، برای مدتی به آلمان رفت و در آنجا ضمن اینکه به عضویت انجمن نقاشان گوتینگن درآمد، در چندین نمایشگاه شرکت کرد و موفقیت هایی به دست آورد. پس از آن به ایران بازگشت و تا کنون به خلق آثار، تدریس و برگزاری نمایشگاه هایش مشغول بوده است. کارهای او بیش از شانزده سال به سبک رئال ارائه می شد اما بعد از آن به سوی هنر مدرن حرکت کرد و با به کار گيری موادی چون فلز، چوب، شيشه، ریسمان و پارچه ترکيبات جدیدی در آثارش خلق کرد. وی عضو پيوسته انجمن هنرمندان نقاش ایران است. **نمایشگاه های انفرادی** • گالری سيحون تهران ایران1371 • دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت تهران ایران1374 • گالری آریا تهران ایران1379 • گالری آریا تهران ایران1381 • گالری مانی تهران ایران1382 • گالری سيحون تهران ایران1384 • گالری پاسارگاد تهران ایران1386 • گالری آریا تهران ایران1387 • موزه هنرهای معاصر اصفهان اصفهان ایران1388 • گالری دی تهران ایران1389 • آرت سنتر تهران ایران1391 • گالری ویستا تهران ایران1395 **نمایشگاه های گروهی** • 1366 گالری سيحون . تهران. ایران • 1367 گالری سيحون . تهران. ایران • 1368 گالری سيحون . تهران. ایران • 1368 گالری طوس مشهد ایران • 1369 گالری سيحون . تهران. ایران • 1369 گالری هنری ونکوور /ونکوور کانادا • 1370 گالری سيحون . تهران. ایران • 1371 گالری سيحون . تهران. ایران • 1372 فرهنگسرای نياوران . تهران. ایران • 1374 گالری آریا . تهران. ایران • 1374 دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت . تهران. ایران • 1375 فرهنگسرای نياوران . تهران. ایران • 1375 گالری گلستان . تهران. ایران • 1377 گالری گلستان . تهران. ایران • 1377 گالری فرست ادیشن دبی امارات متحده عربی • 1378 نمایشگاه گروهی خانه هنرمندان هوکستر آلمان • 1378 نمایشگاه گروهی خانه هنرمندان گوتينگن آلمان • 1378 فرهنگسرای نياوران . تهران. ایران • 1379 نمایشگاه گروهی خانه هنرمندان دودراشتات آلمان • 1379 گالری آریا . تهران. ایران • 1380 نمایشگاه گروهی خانه هنرمندان برلين آلمان • 1380 خانه هنرمندان ایران . تهران. ایران • 1381 فرهنگسرای نياوران . تهران. ایران • 1381 خانه هنرمندان ایران در ارگ بم کرمان ایران • 1381 خانه هنرمندان زنجان. زنجان. ایران • 1381 خانه هنرمندان ایران. تهران. ایران • 1381 نمایشگاه گروهی خانه هنرمندان لس آنجلس ایالات متحده آمریکا • 1381 گالری آریا . تهران. ایران • 1382 خانه هنرمندان ایران . تهران. ایران • 1382 گالری مانی . تهران. ایران • 1383 خانه هنرمندان به نفع زلزله زدگان بم. کرمان. ایران • 1384 خانه هنرمندان ایران نمایشگاه چاپ . تهران. ایران • 1384 گالری سيحون . تهران. ایران • 1385 خانه هنرمندان ایران . تهران. ایران • 1385 موزه هنرهای معاصر اصفهان اصفهان ایران • 1385 فرهنگسرای بهمن نمایشگاه چيدمان . تهران. ایران • 1385 فرهنگسرای بهمن طبيعت بی جان . تهران. ایران • 1385 فرهنگسرای بهمن . تهران. ایران • 1385 هفت نگاه فرهنگسرای نياوران . تهران. ایران • 1386 موزه هنرهای معاصر اصفهان هفت نگاه. اصفهان. ایران • 1386 گالری پاسارگاد . تهران. ایران • 1386 فرهنگسرای نياوران به نفع موسسه دهش پور . تهران. ایران • 1386 نمایشگاه گروهی خانه هنرمندان گوتينگن آلمان • 1386 هفت نگاه گالری پردیس ملت . تهران. ایران • 1387 گالری آریا . تهران. ایران • 1387 خانه هنرمندان ایران نمایشگاه اعضای پيوسته انجمن هنرمندان نقاش . تهران. ایران • 1388 هفت نگاه خانه هنرمندان ایران . تهران. ایران • 1388 موزه هنرهای معاصر اصفهان اصفهان ایران • 1389 هفت نگاه خانه هنرمندان ایران . تهران. ایران • 1389 گالری ماه مهر به نفع بيماران هموفيلی . تهران. ایران • 1389 گالری دی . تهران. ایران • 1390 گالری دی . تهران. ایران • 1390 گالری آریا آثار کوچک . تهران. ایران • 1390 موسسه فرهنگی صبا انجمن هنرمندان نقاش . تهران. ایران • 1390 خانه هنرمندان ایران . تهران. ایران • 1390 فرهنگسرای نياوران هفت نگاه . تهران. ایران • 1391 تالار وحدت . تهران. ایران • 1391 موزه هنرهای معاصر اصفهان. ایران • 1391 هفت نگاه فرهنگسرای نياوران . تهران. ایران • 1391 گالری آرت سنتر . تهران. ایران • 1391 موزه امام علی بزرگداشت روز تهران . تهران. ایران • 1391 گالری آریا /آثار کوچک . تهران. ایران • 1391 نمایشگاه گروهی خانه هنرمندان ماترا ایتاليا • 1392 خانه هنرمندان ایران بازار /هنر . تهران. ایران • 1392 گالری دی آثار /سه نسل از هنرمندان نقاش . تهران. ایران • 1392 آثار زنان نقاش خانه /هنرمندان ایران . تهران. ایران • 1393 دانشگاه هنر اسلواکی با همکاری موسسه مهرتابان براتسلاوا اسلواکی • 1393 خانه هنر ميلان با همکاری موسسه مهر تابان ميلان ایتاليا • 1393 هفت نگاه فرهنگسرای /نياوران . تهران. ایران • 1393 گالری آریا /آثار کوچک . تهران. ایران • 1393 گالری لاله /آثار کوچک . تهران. ایران • 1393 خانه هنرمندان ایران تيتر یک: تولد نقاش . تهران. ایران • 1394 هفت نگاه فرهنگسرای /نياوران . تهران. ایران • 1395 گالری آوا . تهران. ایران • 1396 گالری ایرانشهر پرفورمنس /. تهران. ایران • 1397 شرکت در نمایشگا ههای انجمن نقاشان تحت عنوان کارنامه نهم • 1398 شرکت در نمایشگاه گروهی تحت عنوان دوست داران هفت ثمر • 1398 شرکت در جشنواره بینالمللی هنر برای صلح، تهران گالری باروک • 1399 شرکت در نمایشگاه گروهی تحت عنوان دوست داران هفت ثمر، گالری هفت ثمر • 1399 شرکت در نمایشگاه آنلاین گالری ایرانشهر • 2019 شرکت در نمایشگاه گرو هی در گالری Blue Rhino ، استان بول • شرکت در نمایشگاه گروهی از طرف موزه Miit تحت عنوان My Angels ، تورین ایتالیا • 2020 شرکت 10 اثر در گالری Artmajure نمایشگاه آنلاین فرانسه **در رسانه ها** • روزنامه ایران. مروری بر آثار فرشته ستایش: از باروری سطح تا کشف خود 1384 • روزنامه ابرار. هنرمندی که اصالت داشته باشد، ميتواند دوام بياورد 1385 • روزنامه ایران. در آستانه تجرید: همراه با نقاشی های فرشته ستایش گالری پاسارگاد 1386 • مجله گلستانه. گذری بر آثار فرشته ستایش مولتی کالچراليسم نقاشانه 1387 • روزنامه اعتماد. گویا راهی برای گریز نيست : نمایشگاه نقاشيهای فرشته ستایش گالری آریا 1387 • روزنامه همشهری. سرای محله شميران: دغدغه های اجتماعی در قاب نقاشی 1391 • مجله نمایشگاه بين المللی ماترا. نقدی بر نقاشی های فرشته ستایش در نمایشگاه بين المللی ماترا. 1391 ماترا ایتاليا • روزنامه سوره مهر. نقاشی به سبک جدید 1391 • روزنامه ایران. تولد نقاش 1393 • کاتالوگ نمایشگاه از توهم تا جلوه های بی نظير، مروری بر آثار فرشته ستایش 1395 • هنر آنلاین پرفورمنس. مکاشفات شخصی 1396