حامد صحیحی


حامد صحیحی (زاده 1359) نقاش معاصر ایرانی است. او در تهران به دنیا آمد. مدرک کارشناسی نقاشي را از دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد نقاشي را از دانشگاه هنر اخذ کرد و در کارگاه فیلمسازی عباس کیارستمی نیز حضور یافت. **نمایشگاه ها** • گالری افرند1376 • گالری الهه1377 • گالری خانه هنر1377 • گالری الهه آزاد1378 • گالری الهه آزاد1379 • گالری طراحان آزاد1381 • بهت، گالری طراحان آزاد1382 • ته مانده های روز، گالری لاله1382 • خوابها و خاطرات، گالری طراحان آزاد1383 • كتاب خوان، گالری دی1384 • صورت های دیگر، گالری لاله1385 • پراکندگی، گالری ماه1386 • خواب ديده، گالری طراحان آزاد1387 • زیرزمین، گالری طراحان آزاد1387 • ماركوپولو، گالری طراحان آزاد1388 • سرها، گالری طراحان آزاد1388 • اما توی سرت عزیز که میترسم ندانی کجاست، گالری طراحان آزاد1389 • جعبه سفید، گالری محسن1390 • تابوتی برای روز مبادا، گالری محسن1391 • بولیمیا، طراحان آزاد1391 وی همچنین بيش از چهل نمایشگاه گروهی در تهران، اصفهان، دبی، بلگراد، کلن، دهلی، جاپور، برلین، واشنگتن دی سی، نیویورک، استانبول، ونیز، فری بورگ و بازل برگزار کرده است.