تلفن تماس: 02122532536

کد پستی: 1671943111

نشانی: تهران، بزرگراه رسالت، خيابان استاد حسن بنای شمالی، مقابل مرکز تلفن شهيد تندگويان، پلاک ٦٠٣View Larger Map