نا (اثر هنری)

نا

عوامل

کریم قربانی (نوازنده)

ارسلان کامکار (نوازنده)

حسین علیزاده (موسیقیدان)