غوغای عشق بازان (اثر هنری)

غوغای عشق بازان

عوامل

محمدرضا شجریان (خواننده)

همایون شجریان (نوازنده)