خروش (اثر هنری)

خروش

عوامل

کریم قربانی (نوازنده)

ارسلان کامکار (نوازنده)