ای وطن(به یاد علینقی وزیری) (اثر هنری)

ای وطن(به یاد علینقی وزیری)

عوامل

علینقی وزیری (آهنگساز)

هومن خلعتبری (آهنگساز)