فیلم دل و دشنه (اثر هنری)

فیلم دل و دشنه

عوامل

تورج منصوری (فیلمبردار)

مجید انتظامی (آهنگساز فیلم)

فردوس کاویانی (بازیگر)