فردوسی (اثر هنری)

فردوسی

عوامل

جواد مجابی (نویسنده)

قطب الدین صادقی (نویسنده)

بزرگ علوی (نویسنده)

علی بهزادی (نقاش)

محمد حقوقی (شاعر)

داریوش شایگان (نویسنده)

شهرام ناظری (موسیقیدان)

مسعود بهنود (روزنامه‌نگار)

صفدر تقی‌زاده (نویسنده)