مجله دنیای سخن (اثر هنری)

مجله دنیای سخن

عوامل

محمد علی اسلامی ندوشن (نویسنده)

حسین علیزاده (موسیقیدان)

سیروس ابراهیم زاده (بازیگر)

مسعود کیمیایی (کارگردان)

قطب الدین صادقی (منتقد هنری)

مهدی اخوان ثالث (شاعر)

بزرگ علوی (نویسنده)

علی بهزادی (نویسنده)

محمد حقوقی (شاعر)

انور خامه ای (نویسنده)

سیمین دانشور (نویسنده)

نجف دریابندری (مترجم)

محمود دولت آبادی (نویسنده)

احمد شاملو (شاعر)

عمران صلاحی (نویسنده)

ابراهیم گلستان (نویسنده)

مرتضی ممیز (گرافیست)

محمدرضا شجریان (موسیقیدان)

عباس کیارستمی (کارگردان)

علی تجویدی (موسیقیدان)

هوشنگ ابتهاج (شاعر)

هوشنگ گلشیری (نویسنده)

مسعود بهنود (نویسنده)

صفدر تقی‌زاده (مترجم)

سیمین بهبهانی (شاعر)

محمدرضا شفیعی کدکنی (شاعر)

بهمن فرمان آرا (کارگردان)

احمدرضا احمدی (شاعر)

محمد مختاری (شاعر)

محمد شمس لنگرودی (شاعر)

عبدالکریم سروش (نویسنده)

ابراهیم نبوی (نویسنده)

مقصود فراستخواه (نویسنده)

سیدعلی صالحی (شاعر)

ابراهیم یزدی (نویسنده)

عمادالدین باقی (نویسنده)

مرتضی کاخی (نویسنده)

صادق زیباکلام (نویسنده)

بهاءالدین خرم‌شاهی (نویسنده)