گریه بی بهانه (اثر هنری)

گریه بی بهانه

عوامل

کریم قربانی (نوازنده)

حسن ناهید (نوازنده)

ارسلان کامکار (نوازنده)

حسام الدین سراج (خواننده)