ساقی نامه ۱ - سوته دلان (اثر هنری)

ساقی نامه ۱ - سوته دلان

عوامل

اردشیر کامکار (نوازنده)

کریم قربانی (نوازنده)

ارسلان کامکار (نوازنده)

شهرام ناظری (خواننده)