روز واقعه (اثر هنری)

روز واقعه

عوامل

کریم قربانی (نوازنده)

ارسلان کامکار (نوازنده)

مجید انتظامی (آهنگساز)