جلوه های ماندگار (اثر هنری)

جلوه های ماندگار

عوامل

کریم قربانی (نوازنده)

ارسلان کامکار (نوازنده)

محمد نوری (خواننده)