آینه در آینه (اثر هنری)

آینه در آینه

عوامل

اردشیر کامکار (نوازنده)

کریم قربانی (نوازنده)

ارسلان کامکار (نوازنده)

بیژن بیژنی (خواننده)