در مسیر تندباد (اثر هنری)

در مسیر تندباد

عوامل

اصغر همت (بازیگر)

تورج منصوری (فیلمبردار)

فردوس کاویانی (بازیگر)