اثر هنری - مسافر ری

آثار هنری - ژاله علو

عوامل

موسیقیدان : فرهاد فخرالدینی

بازیگر : ژاله علو

طراح صحنه و لباس : امیر اثباتی

صوت

مسافر ری ۰۱
مسافر ری ۰۲
مسافر ری ۰۳

عکس

ویدئو