عبدالحسین نیک‌گهر


تاریخ تولد: 1316/11/03
محل تولد: ایران - گيلان - تالش
تاریخ شروع مصاحبه: 1398/09/12
تاریخ پایان مصاحبه: 1398/09/19
جامعه شناس
مترجم حوزه جامعه شناسی
محمد رضا اصلانی
صفدر تقی‌زاده

عبدالحسين نيك گهر، استاد دانشگاه، جامعه شناس و مترجم، به سال ۱۳۱۶ در شهر تالش ديده به جهان گشود. از سال ۱۳۲۲ به خاطر شغل پدر ساكن رشت شد و دبستان و دبيرستان را در بهترين مدارس رشت گذراند. بعد از پايان دوره دبيرستان بي درنگ در دانشگاه تبريز پذيرفته شد و توانست در رشته فلسفه و علوم تربيتي با كسب رتبه اول مدرك كارشناسي اش را دريافت كند.در سال ۱۳۳۹ به خاطر موفقيت و كسب رتبه اول به فرانسه اعزام شد. از همراهان او مي توان به دكتر سیروس سهامی و دکتر عباس توسلی اشاره كرد. در سال ۱۳۴۳ مدرك دكتراي جامعه شناسي اش را از دانشگاه سوربن كسب كرد. بعد از بازگشت از فرانسه مدتي در دانشگاه فردوسي مشهد جامعه شناسي تدريس مي كرد و مدتي بعد به دانشگاه تهران منتقل شد. و در امتحان استادياري آن دانشگاه كه در سال ۱۳۴۷ برگزار شد شركت كرد و توانست در سال هاي ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۰ به عنوان استاديار دانشگاه تهران مشغول به تدريس شود. در سال ۱۳۵۰ با توجه به شرايط جامعه- انقلاب فرهنگي- فرصت مطالعاتي ايجاد شد و براي دومين بار به فرانسه عزيمت كرد تا با تكميل تحصيلاتش بتواند به كشور و جامعه اش خدمت كند، در اين ايام او توانست مدرك دكتراي دولتي جامعه شناسي اش را از دانشگاه سوربن دريافت كند. عبدالحسين وي اكنون در مركز مطالعات و سنجش افكار عمومي مشغول به كار و تحقيق است. او از سال ۱۳۷۵ تاكنون با حضور مستمر در اين مركز با اجراي صدها طرح تحقيقاتي توانسته به رشد و ارتقاي فرهنگي اين سرزمين كمك شاياني كند. نيك گهر با پشتكار خود تاكنون توانسته يك تنه آثار بسياري در زمينه تأليف و ترجمه از خود به جا بگذارد به طوري كه همه كتاب هايش مورد استقبال و توجه بسياري از اساتيد دانشگاه و دانشجويان قرار گرفته است. گروه : علوم انسانيرشته : جامعه شناسيتحصيلات رسمي و حرفه اي : تحصيلات ابتدايي و دبيرستان در رشت، ديپلم ششم ادبي دبيرستان مروي تهران ۱۳۳۵ - ليسانس فلسفه و علوم تربيتي، دانشجوي رتبه اول از دانشگاه تبريز ۱۳۳۹ و اعزام به فرانسه - دكتراي جامعه شناسي دانشگاهي از سوربن ۱۳۴۳ - اعزام به فرانسه و اخذ دكتري دولتي جامعه شناسي از سوربن ۱۳۵۴ خاطرات و وقايع تحصيل : در سال ۱۳۵۰ با توجه به شرايط جامعه- انقلاب فرهنگي- فرصت مطالعاتي ايجاد شد و براي دومين بار به فرانسه عزيمت كرد تا با تكميل تحصيلاتش بتواند به كشور و جامعه اش خدمت كند، در اين ايام نيك گهر توانست مدرك دكتراي دولتي جامعه شناسي اش را از دانشگاه سوربن دريافت كند.هم دوره اي ها و همکاران : نيك گهر، بين سال هاي ۱۹۶۰ تا ۱۹۶۳ دانشجوي ريمون آرون بوده است و از دوستان او مي توان مرحوم دكتر احمد تفضلي، بهمن سركاراتي زبان شناس نام برد.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : نيك گهر در سال ۱۳۵۴- ۱۳۵۵ رئيس مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران، در سال ۱۳۵۶- ۱۳۵۷ مدير گروه آموزشي جامعه شناسي دانشگاه تهران، در سال ۱۳۵۷-۱۳۵۸ رئيس دانشكده علوم اجتماعي و تعاون دانشگاه تهران بوده است.اكنون در مركز مطالعات و سنجش افكار عمومي مشغول به كار و تحقيق است. او از سال ۱۳۷۵  در اين مركز با اجراي صدها طرح تحقيقاتي توانسته به رشد و ارتقاي فرهنگي اين سرزمين كمك شاياني كندعبدالحسین نیک‌گهر از سال 1390 تنها به ترجمه کتب علوم انسانی و اجتماعی پرداخته است

برخی از آثار این مترجم و جامعه شناس 

تکاپوی جهانی، اثر ژان - ژاک سروان شرایبر 

منطق کنش اجتماعی، اثر ریمون بودون 

جامعه‌شناسی ماکس وبر، اثر ژولین فروند 

جامعه‌شناسی تالکوت پارسونز، اثر گی روشه

مبانی جامعه‌شناسی 

فرهنگ انتقادی جامعه‌شناسی اثر ریمون بودون و فرانسوا بوریکو چاپ اول فرهنگ معاصر

روش تحقیق در علوم اجتماعی، اثر ریمون کیوی و...  انتشارات توتیا

جامعه‌شناسی شهر، اثر یانکل فیالکوف انتشارات آگه

جامعه‌شناسی هنر، اثر ناتالی هنینک انتشارات آگه

جامعه‌شناسی ورزش، اثر ژاک دو فرانس  انتشارات آگه

فرهنگ علوم اقتصادی - بازرگانی، اداری

خاطرات ریمون آرون، (۲جلد، ۱۱۰۶ صفحه)

شوربختی روس، هلن کارردانکوس

آینده آزادی، ژان ماری گنو

پایان دموکراسی، ژان ماری گنو

جامعه‌شناسی گئورگ زیمل، اثر فردریک واندنبرگ

ورقهای آینده

مسائل جامعه شناسی امروز

سرگذشت اتم

دنیای بی سامان

جامعه شناسی نوربرت الیاس

مبانی جامعه شناسی سیاسی

هویت‌های مرگبار

جنگهای صلیبی

هنر تزنویسی

جامعه شناسی قشربندی و نابرابری های اجتماعی

متافیزیک یا فلسفه اولی

جامعه شناسی رابطه اجتماعی

تاریخ اندیشه های جامعه شناسی(دوجلدی)

جهانی سازی دیگر

گزارش طرح بیمه روستاییان

عامل انسانی

کجا فرود بیاییم

 

قسمت 1: جلسه اول مصاحبه
قسمت 2: جلسه دوم مصاحبه
قسمت 3: جلسه سوم مصاحبه
قسمت 4: جلسه چهارم مصاحبه