محسن میرزایی


تاریخ تولد: 1311/01/01
تاریخ فوت: 1401/05/01
محل تولد: ایران - زنجان - زنجان
تاریخ شروع مصاحبه: 1394/11/29
تاریخ پایان مصاحبه: 1394/12/07
تاریخ‌نگار
روزنامه‌نگار

محسن میرزایی، روزنامه‌نگار و تاریخ‌نگار ایرانی در سال ۱۳۱۱ هجری شمسی در زنجان به دنیا آمد. محسن میرزایی از دانش‌آموختگان اولین دوره روزنامه‌نگاری در سال ۱۳۳۵ است که در همان سال از دانشسرای عالی موفق به اخذ مدرک لیسانس در رشته زبان و ادبیات فارسی نیز شد. همچنین میرزایی در واشنگتن در رشته‌های مرتبط با حوزه تبلیغات نیز تحصیل کرده است.

وی همکاری با آژانس تبلیغاتی فاکوپا را از سال ۱۳۳۷ آغاز کرده است. به اعتقاد این پیشکسوت صنعت تبلیغات در ایران، «فاکوپا» اولین کمپین واقعی تبلیغاتی به معنای علمی آن را در سال ۳۶ - ۱۳۳۵ برای روغن نباتی شاه‌پسند اجرا کرده است. میرزایی علاوه بر فاکوپا، با کانون آگهی زیبا از پایدارترین و بزرگترین آژانس‌های تبلیغاتی ایران نیز همکاری داشته است.

این روزنامه‌نگار و تاریخ‌نگار که روزنامه‌نگاری را با روزنامه اطلاعات آغاز کرد، از سال ۱۳۳۵ وارد حرفه روزنامه‌نگاری شده و بیشتر در حوزه تولید و نشر گزارش‌های تاریخ سیاسی ایران با مطبوعات همکاری دارد.

تألیفات، آثار ماندگار و مقالات تحقیقی محسن میرزایی عبارت هستند از:

• انتشار اسناد بازیافته مشروطیت ایران در مجموعه «۲۸ هزار روز تاریخ ایران و جهان» - روزنامه اطلاعات، سال ۱۳۵۲
• مجموعه دو جلدی «قرن بیستم» - روزنامه ایران، سال ۱۳۷۳
• رویدادهای سیاسی خاورمیانه؛ از سقوط امپراطوری عثمانی تا امروز - انتشارات ایران، ۱۳۹۲
• مجموعه دو جلدی «تاریخچه بریگاد و دیویزیون قزاق (از کلنل دومانتویچ تا رضاخان میرپنج سوادکوهی)»
• مجموعه چهار جلدی روزنامه خاطرات غلامعلی خان عزیزالسلطان ملیجک
• مجموعه ۶‌ جلدی ۲۳۰ سال تبلیغات بازرگانی در مطبوعات فارسی‌زبان

قسمت 1: فایل صوتی روز اول
قسمت 2: فایل صوتی روز دوم