فرشته ستایش


تاریخ تولد: 1338/01/01
محل تولد: ایران - تهران - شميرانات
تاریخ شروع مصاحبه: 1394/09/16
تاریخ پایان مصاحبه: 1394/09/23

فرشته ستایش (زاده 1338) نقاش معاصر ایرانی است.

کودکی و تحصیلات

او در شمیرانات تهران به دنیا آمد و در سال 1374 از دانشگاه آزاد اسلامی مدرک لیسانس زبان آلمانی دریافت کرد. در 18 سالگی فراگیری نقاشی را نزد آیدین آغداشلو شروع کرد و سپس تحت نظر مدرسان دیگری نظیر پروانه اعتمادی، آن را تکمیل کرد.

فعالیت های حرفه ای

ستایش پس از تبحر یافتن در نقاشی، برای مدتی به آلمان رفت و در آنجا ضمن اینکه به عضویت انجمن نقاشان گوتینگن درآمد، در چندین نمایشگاه شرکت کرد و موفقیت هایی به دست آورد. پس از آن به ایران بازگشت و تا کنون به خلق آثار، تدریس و برگزاری نمایشگاه هایش مشغول بوده است.

کارهای او بیش از شانزده سال به سبک رئال ارائه می شد اما بعد از آن به سوی هنر مدرن حرکت کرد و با به کار گيری موادی چون فلز، چوب، شيشه، ریسمان و پارچه ترکيبات جدیدی در آثارش خلق کرد.

وی عضو پيوسته انجمن هنرمندان نقاش ایران است.

نمایشگاه های انفرادی

• گالری سيحون تهران ایران1371

• دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت تهران ایران1374

• گالری آریا تهران ایران1379

• گالری آریا تهران ایران1381

• گالری مانی تهران ایران1382

• گالری سيحون تهران ایران1384

• گالری پاسارگاد تهران ایران1386

• گالری آریا تهران ایران1387

• موزه هنرهای معاصر اصفهان اصفهان ایران1388

• گالری دی تهران ایران1389

• آرت سنتر تهران ایران1391

• گالری ویستا تهران ایران1395

نمایشگاه های گروهی

• 1366 گالری سيحون . تهران. ایران

• 1367 گالری سيحون . تهران. ایران

• 1368 گالری سيحون . تهران. ایران

• 1368 گالری طوس مشهد ایران

• 1369 گالری سيحون . تهران. ایران

• 1369 گالری هنری ونکوور /ونکوور کانادا

• 1370 گالری سيحون . تهران. ایران

• 1371 گالری سيحون . تهران. ایران

• 1372 فرهنگسرای نياوران . تهران. ایران

• 1374 گالری آریا . تهران. ایران

• 1374 دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت . تهران. ایران

• 1375 فرهنگسرای نياوران . تهران. ایران

• 1375 گالری گلستان . تهران. ایران

• 1377 گالری گلستان . تهران. ایران

• 1377 گالری فرست ادیشن دبی امارات متحده عربی

• 1378 نمایشگاه گروهی خانه هنرمندان هوکستر آلمان

• 1378 نمایشگاه گروهی خانه هنرمندان گوتينگن آلمان

• 1378 فرهنگسرای نياوران . تهران. ایران

• 1379 نمایشگاه گروهی خانه هنرمندان دودراشتات آلمان

• 1379 گالری آریا . تهران. ایران

• 1380 نمایشگاه گروهی خانه هنرمندان برلين آلمان

• 1380 خانه هنرمندان ایران . تهران. ایران

• 1381 فرهنگسرای نياوران . تهران. ایران

• 1381 خانه هنرمندان ایران در ارگ بم کرمان ایران

• 1381 خانه هنرمندان زنجان. زنجان. ایران

• 1381 خانه هنرمندان ایران. تهران. ایران

• 1381 نمایشگاه گروهی خانه هنرمندان لس آنجلس ایالات متحده آمریکا

• 1381 گالری آریا . تهران. ایران

• 1382 خانه هنرمندان ایران . تهران. ایران

• 1382 گالری مانی . تهران. ایران

• 1383 خانه هنرمندان به نفع زلزله زدگان بم. کرمان. ایران

• 1384 خانه هنرمندان ایران نمایشگاه چاپ . تهران. ایران

• 1384 گالری سيحون . تهران. ایران

• 1385 خانه هنرمندان ایران . تهران. ایران

• 1385 موزه هنرهای معاصر اصفهان اصفهان ایران

• 1385 فرهنگسرای بهمن نمایشگاه چيدمان . تهران. ایران

• 1385 فرهنگسرای بهمن طبيعت بی جان . تهران. ایران

• 1385 فرهنگسرای بهمن . تهران. ایران

• 1385 هفت نگاه فرهنگسرای نياوران . تهران. ایران

• 1386 موزه هنرهای معاصر اصفهان هفت نگاه. اصفهان. ایران

• 1386 گالری پاسارگاد . تهران. ایران

• 1386 فرهنگسرای نياوران به نفع موسسه دهش پور . تهران. ایران

• 1386 نمایشگاه گروهی خانه هنرمندان گوتينگن آلمان

• 1386 هفت نگاه گالری پردیس ملت . تهران. ایران

• 1387 گالری آریا . تهران. ایران

• 1387 خانه هنرمندان ایران نمایشگاه اعضای پيوسته انجمن هنرمندان نقاش . تهران. ایران

• 1388 هفت نگاه خانه هنرمندان ایران . تهران. ایران

• 1388 موزه هنرهای معاصر اصفهان اصفهان ایران

• 1389 هفت نگاه خانه هنرمندان ایران . تهران. ایران

• 1389 گالری ماه مهر به نفع بيماران هموفيلی . تهران. ایران

• 1389 گالری دی . تهران. ایران

• 1390 گالری دی . تهران. ایران

• 1390 گالری آریا آثار کوچک . تهران. ایران

• 1390 موسسه فرهنگی صبا انجمن هنرمندان نقاش . تهران. ایران

• 1390 خانه هنرمندان ایران . تهران. ایران

• 1390 فرهنگسرای نياوران هفت نگاه . تهران. ایران

• 1391 تالار وحدت . تهران. ایران

• 1391 موزه هنرهای معاصر اصفهان. ایران

• 1391 هفت نگاه فرهنگسرای نياوران . تهران. ایران

• 1391 گالری آرت سنتر . تهران. ایران

• 1391 موزه امام علی بزرگداشت روز تهران . تهران. ایران

• 1391 گالری آریا /آثار کوچک . تهران. ایران

• 1391 نمایشگاه گروهی خانه هنرمندان ماترا ایتاليا

• 1392 خانه هنرمندان ایران بازار /هنر . تهران. ایران

• 1392 گالری دی آثار /سه نسل از هنرمندان نقاش . تهران. ایران

• 1392 آثار زنان نقاش خانه /هنرمندان ایران . تهران. ایران

• 1393 دانشگاه هنر اسلواکی با همکاری موسسه مهرتابان براتسلاوا اسلواکی

• 1393 خانه هنر ميلان با همکاری موسسه مهر تابان ميلان ایتاليا

• 1393 هفت نگاه فرهنگسرای /نياوران . تهران. ایران

• 1393 گالری آریا /آثار کوچک . تهران. ایران

• 1393 گالری لاله /آثار کوچک . تهران. ایران

• 1393 خانه هنرمندان ایران تيتر یک: تولد نقاش . تهران. ایران

• 1394 هفت نگاه فرهنگسرای /نياوران . تهران. ایران

• 1395 گالری آوا . تهران. ایران

• 1396 گالری ایرانشهر پرفورمنس /. تهران. ایران

• 1397 شرکت در نمایشگا ههای انجمن نقاشان تحت عنوان کارنامه نهم

• 1398 شرکت در نمایشگاه گروهی تحت عنوان دوست داران هفت ثمر

• 1398 شرکت در جشنواره بینالمللی هنر برای صلح، تهران گالری باروک

• 1399 شرکت در نمایشگاه گروهی تحت عنوان دوست داران هفت ثمر، گالری هفت ثمر

• 1399 شرکت در نمایشگاه آنلاین گالری ایرانشهر

• 2019 شرکت در نمایشگاه گرو هی در گالری Blue Rhino ، استان بول

• شرکت در نمایشگاه گروهی از طرف موزه Miit تحت عنوان My Angels ، تورین ایتالیا

• 2020 شرکت 10 اثر در گالری Artmajure نمایشگاه آنلاین فرانسه

در رسانه ها

• روزنامه ایران. مروری بر آثار فرشته ستایش: از باروری سطح تا کشف خود 1384

• روزنامه ابرار. هنرمندی که اصالت داشته باشد، ميتواند دوام بياورد 1385

• روزنامه ایران. در آستانه تجرید: همراه با نقاشی های فرشته ستایش گالری پاسارگاد 1386

• مجله گلستانه. گذری بر آثار فرشته ستایش مولتی کالچراليسم نقاشانه 1387

• روزنامه اعتماد. گویا راهی برای گریز نيست : نمایشگاه نقاشيهای فرشته ستایش گالری آریا 1387

• روزنامه همشهری. سرای محله شميران: دغدغه های اجتماعی در قاب نقاشی 1391

• مجله نمایشگاه بين المللی ماترا. نقدی بر نقاشی های فرشته ستایش در نمایشگاه بين المللی ماترا. 1391 ماترا ایتاليا

• روزنامه سوره مهر. نقاشی به سبک جدید 1391

• روزنامه ایران. تولد نقاش 1393

• کاتالوگ نمایشگاه از توهم تا جلوه های بی نظير، مروری بر آثار فرشته ستایش 1395

• هنر آنلاین پرفورمنس. مکاشفات شخصی 1396

قسمت 1: جلسه اول مصاحبه
قسمت 2: جلسه دوم مصاحبه