حسین احمدی نسب


تاریخ تولد: 1328/01/01
محل تولد: ایران - هرمزگان - ميناب
تاریخ شروع مصاحبه: 1394/09/15
تاریخ پایان مصاحبه: 1394/11/19
جمشید حقیقت شناس
محمود دولت آبادی

احمدی نسب، حسین (زاده 1328)، کارگردان و نقاش معاصر ایرانی است.

کودکی و تحصیلات

او در میناب به دنیا آمد و از کودکی به تماشای سیرک و نوازندگی مطربان خیابانی که به میناب می رفتند علاقه زیادی داشت و در همان شهر با نقاشي و تئاتر آشنا شد.

فعالیتهای حرفه ای

حسین احمدی نسب در میناب کار تئاتر و نقاشی را آغاز کرد. به مدت هفت سال کارشناس تئاتر و نقاشی بود و چندی نیز به تدریس تئاتر در اداره ارشاد میناب و بندرعباس پرداخت. از جمله نمایش هایی که در این دوره به روی صحنه برد می توان به روباه و عقاب، آنجا که ماهی ها سنگ می شوند، چهار صندوق، چوب به دست های ورزیل، عروسک ها، زار، روز به خیر آقای کشیش و ... اشاره کرد. او در سال ۱۳۵۸ به تهران مهاجرت کرد و ضمن آشنایی بیشتر با هنرمندان تئاتر، به کسب تجربه در این هنر مشغول شد و نمایش هایی چون گندم درو در فصل جنگ، زار ،غم غریب غربت، باد سرخ، بابور، عروس، عشق سال ریکن، در پوست شیر، مروارید، پریون، افسانه سريرا، فرزندان خورشید و زن مستقل یا مرده و غرورش را کارگردانی کرد.

احمدی نسب هم زمان با تئاتر به نقاشی نیز می پرداخت ولی بعدها حجم آثار نقاشی اش، بیش از آثار نمایشی اش شد. او همچنین با تشكيل "آتلیه هنر" به تربیت هنرجویان تئاتر و نقاشی پرداخت و قصه ها و شعرهایش نیز بیش از دو دهه است که در مطبوعات به چاپ می رسند.

نمایشگاه‌های انفرادی

بیش از بیست نمایشگاه انفرادی از جمله:

• گالري ماه، تهران1389

• گالری ماه، تهران1394

• برگزاری بزرگداشت حسین احمدی نسب، میناب1394

نمایشگاه های گروهی ایران

• گالري ماه، برگزيده اي از آثار 50 هنرمند تهران؛ 1387

• گالری ماه، تهران؛ 1392

• گالری ماه، تهران؛ 1393

نمایشگاه های گروهی خارج از کشور

• نیویورک - شیکاگو ؛ ۹۳ - ۱۹۹۲

• پاریس ؛ ۱۹۹۷

• پکن ؛ ۱۹۹۷

• دوبی، کورت یارد ؛ ۱۹۹۸

• دوبی، کورت یارد ؛ ۱۹۹۹

• آرت اکسپو ؛ ۲۰۰۰

• نیویورک، هنر ایران ؛ ۲۰۰۰

• مریلند آمریکا ؛ ۲۰۰۱

• اردن ؛ ۲۰۰۱

• پاریس، آرت سود در خانه ی هنر ایران (لندن، برن و ژنو) ؛ ۲۰۰۲

• زوریخ ؛ ۲۰۰۳

قسمت 1: جلسه اول مصاحبه
قسمت 2: جلسه دوم مصاحبه