مهدی حسینی


مهدی حسینی (زاده 1322) نقاش معاصر ایرانی است.

کودکی و تحصیلات

او در کاشان متولد شد و نوجوان بود که به همراه خانواده به تهران آمد. در سال 1314 دیپلم خود را از هنرستان هنرهای زیبای پسران تهران در رشته‌ی نقاشی دریافت کرد و سپس برای ادامه تحصیل در رشته‌ی نقاشی و هنرهای چاپی به امریکا رفت. در سال 1348 از انستیتو هنر شیکاگو فارغ‌التحصیل شد و بلافاصله برای اخذ فوق لیسانس نقاشی و هنرهای چاپی به انستیتو پرات نیویورک رفت و در سال 1350 آن را به اتمام رساند.

فعالیت های حرفه ای

وی پس از بازگشت به کشور به استخدام دانشگاه هنر در آمد و نهایتا با سمت استادی از این دانشگاه بازنشسته شد. حسینی همچنین عضو پیوسته‌ی فرهنگستان هنر و عضو افتخاری انجمن نقاشان ایران است.

سمت‌های اجرایی

• مدیر کانون هنرهای تجسمی، دانشگاه فارابی، 1358-1354

• مدیر گروه نقاشی، دانشگاه هنر، 1372-1368

• مدیر تحصیلات تکمیلی، دانشگاه هنر، 1378-1372

• مدیر گروه نقاشی (کارشناسی ارشد)، دانشگاه هنر، از بدو تأسیس 1373-1386

• رییس دانشکده هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر، 1378-1358

• عضو کمیته ممیزی ارتقا اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1389-1381

• پژوهشگر نمونه سال 1383، در زمینه هنر

• سردبیر نشریه پژوهشنامه (علمی – تخصصی)، دانشگاه هنر اصفهان، از 1389 تاکنون

• سردبیر نشریه مطالعات تطبیقی هنر (علمی – پژوهشی)، دانشگاه هنر اصفهان، از 1389 تاکنون

• عضو کمیته ممیزی مشترک ارتقای هیأت علمی دانشگاه هنر اصفهان، دانشگاه هنر اسلامی تبریز و دانشگاه هنر شیراز ، از سال 1391 تاکنون

نمایشگاه های انفرادی

• گالری تهران، زمستان 1352

• گالری زروان، زمستان 1353

• انجمن ایران و آمریکا، زمستان 1355

• نگارخانه‌ی شهر، زمستان 1356

• گالری گلستان پاییز 1368

• گالری سبز پاییز 1370

• گالری سبز پاییز 1371

• گالری سبز پاییز 1373

• گالری آریا زمستان 1374

• گالری بامداد پاییز 1357

• گالری هفت ثمر، پاییز 1376

• نگارخانه‌ی برگ، زمستان 1379

• نگارخانه‌ی برگ، زمستان 1379

• نگارخانه‌ی برگ، زمستان 1380

• نگارخانه‌ی برگ، پاییز 1383

• گالری هفت ثمر، زمستان 1383

• نگارخانه‌ی اصفهان، زمستان 1383

• نگارخانه‌ی دی، زمستان 1384

• نگارخانه‌ی دی، زمستان 1386

• نگارخانه‌ی ماه، زمستان 1387

• نگارخانه‌ی خاک، زمستان 1388

• نگارخانه‌ی خاک، پاییز 1389

• نگارخانه‌ی هور، زمستان 1389

• نگارخانه‌ی خاک، پاییز 1390

• نگارخانه‌ی خاک، پاییز 1392

نمایشگاههای گروهی

• سومین بینال تهران، 1341

• انستیتو هنری شیکاگو، 1344

• دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا، 1349

• هفتمین بازی‌های آسیایی، تهران، شهریور 1353

• صدمین نمایشگاه نگارخانه‌ی قندریز، تهران، مهر 1353

• اولین نمایشگاه بین‌المللی هنر، تهران، دی 1353

• نگارخانه‌ی تهران، دی 1353

• نمایشگاه نقاشان و مجسمه‌سازان معاصر ایران – بال سوئیس، خرداد 1355

• نمایشگاه پنجاه سال هنر ایران، زمستان 1355

• موزه هنرهای معاصر، تهران، تابستان 1356

• یادبود استاد محمدی، فرهنگسرای نیاوران، اسفند 1364

• موزه هنرهای معاصر تهران، اسفند 1366

• موزه هنرهای معاصر تهران، اسفند 1368

• فرهنگسرای نیاوران، 1369

• نخستین بینال تهران، 1370

• نگارخانه‌ی برگ، تابستان 1372

• جلوه هایی از هنر ایران، تهران، زمستان 1373

• تالار فجر ارشاد، زنجان، بهار 1374

• سمینار توسعه فرهنگی، دانشگاه تهران، بهار 1374

• گالری هفت ثمر، پاییز 1374

• چهارمین بینال تهران، پاییز 1376

• نخستین نمایشگاه طراحی معاصر ایران، پاییز 1378

• پنجمین دوسالانه‌ی نقاشی معاصر ایران، پاییز 1379

• دومین نمایشگاه بین‌المللی طراحی معاصر ایران، زمستان 1379

• نخستین نمایشگاه نقاشی بین‌المللی جهان اسلام، زمستان 1379

• شرکت در نمایشگاه نقاشی به مناسبت کنگره بین‌المللی شیخ شهاب‌الدین سهروردی، زنجان، تابستان1380

• نگاه معنوی، موزه هنرهای معاصر تهران، پاییز 1382

• بهزاد در خیال من، فرهنگستان هنر، زمستان 1382

• سومین دوسالانه‌ی بین‌المللی نقاشی جهان اسلام، زمستان 1383

• جنبش نوین، موزه هنرهای معاصر تهران، زمستان 1384

• چهارمین دوسالانه‌ی بین‌المللی نقاشی جهان اسلام، زمستان 1385

• نمایشگاه بهار ایران، موزه هنرهای معاصر تهران، بهار 1386

• هفتمین دوسالانه‌ی نقاشی معاصر تهران، مرکز فرهنگی صبا، زمستان 1386

• نمایشگاه گروهی نگارخانه نار، تهران، زمستان 1386

• نمایشگاه باغ ایران. تهران، خانه هنرمندان 1389

• نمایشگاه گروهی، خانه هنرمندان 1391

• نمایشگاه گروهی بیان و انتزاع. نگارخانه‌ی پردیس ملت، زمستان 1392

• نمایشگاه گروهی شاهنامه نگاری. نگارخانه‌ی لاله، بهار 1393

• نمایشگاه گروهی گروه هنرمندان گالری خاک. تابستان 1393

نمایشگاههای بین‌المللی

• نمایشگاه نقاشی خانه دوستی ملت‌ها، مسکو، پاییز 1378

• نهمین بینال نقاشی، آکادمی شیل پاکالا، بنگلادش، زمستان 1378

• نمایشگاه نقاشی در کشور اردن، زمستان 1378

• نمایشگاه نقاشی معاصر ایران، نیویورک، بهار 1379

• نمایشگاه نقاشی معاصر ایران، سوریه، دمشق، پاییز 1379

• نمایشگاه نقاشی معاصر ایران، رم، ایتالیا، بهار 1379

• نمایشگاه نقاشی معاصر ایران، کازابلانکا، مراکش 1384

• دوازدهمین بینال نقاشی، آکادمی شیل پاکالا، بنگلادش، زمستان 1386

داوری و دبیری

• عضو هیأت داوران نخستین، دومین و سومین دوسالانه‌ی نقاشی معاصر ایران

• عضو هیأت داوری نخستین نمایشگاه طراحی بین‌المللی تهران

• دبیر پنجمین دوسالانه نقاشی معاصر ایران

• عضو هیأت داوران دومین نمایشگاه بین‌المللی طراحی معاصر ایران

• عضو هیأت داوران دومین دوسالانه‌ی بین المللی نقاشی جهان اسلام، 1381

• عضو هیأت انتخاب و داوران سومین دوسالانه‌ی بین المللی نقاشی جهان اسلام

• دبیر چهارمین دوسالانه‌ی بین المللی نقاشی جهان اسلام، 1385

• دبیر شمس فرهنگستان. 1385

• دبیر همایش نگارگری مکتب تبریز، (دوره اول)، مکتب ایلخانی، 87-1386 ، تبریز، ایران

• دبیر نمایشگاه جنبش سقاخانه. موزه هنرهای معاص تهران، 1392

مقالات (تالیف)

• ما نه، آیینه تمام نمای تحولی بزرگ. فصلنامه هنر، شماره دهم 259-248

• حجم در هنرهای تجسمی . فصلنامه هنر، شماره پانزدهم، 46-2

• کولازو مکتب‌های نوین. فصلنامه هنر، شماره پانزدهم 173-144

• نگارگری ایران در دوره زند و قاجار. فصلنامه هنر، شماره بیست و دو 70-49

• طریقت دائو و نقاشی. فصلنامه هنر، شماره بیست و ششم، 160-155

• رئالیسم در تعریف. فصلنامه هنر، شماره بیست و هفتم، 80-71

• زمینه‌های نگارگری در ایران. مجموعه بحث‌های کنفرانس هنرهای تجسمی، به مناسبت نخستین بینال تهران،1370

• ارزش‌های جاودان شاهنامه بایسنقری. فصلنامه هنر، شماره بیست و هشتم 242-23

• آثار طراحی میرزا ابوتراب غفاری، فصلنامه هنر، شماره صفر 14-4

• نگارگری سنتی ایران، دیروز، امروز .... هنرنامه، شماره 2: 52-46

• قصص قرآن در هفت اورنگ جامی. هنرنامه، شماره 6: 50-36

• گرهارد ریشتر و سنت فیگوراتیو. هنرنامه، شماره 11: 28-20

• میرزا ابوالحسن خان غفاری (صنیع الملک) و داستان هزار ویکشب.. فصلنامه هنر، شماره 35بهار 77: 84-76

• هنر ذن. فصلنامه هنر، شماره 30، زمستان 74: 244-241

• مفهوم فضا در نقاشی‌های عامیانه مذهبی. فصلنامه هنر، شماره 55، بهار 1382: 71-64

• جهانی شدن و هنر. فصلنامه هنر، شماره 67، بهار 85: 424-415

• هفت اورنگ ابراهیم میرزا. فصلنامه هنر، شماره 37: 109-100

• چهره‌های فیوم. فصلنامه هنر، شماره 40: 98-89

• نقاشان نوین و مشرق زمین. فرهنگستان علوم، شماره 14 و 15: 271-255

• ملکوت شرق و اقلیم خیل غرب. در سایه طوبی، 1379، ویژه همایش نخستین نمایشگاه نقاشیجهان اسلام: 162-154

• شمایل‌های حضرت علی (ع) در نگارگری سنتی ایران. در آبی دریا، 1379، ویژه‌نامه سالامام‌علی (ع): 80-64

• بازتاب اندیشه در نقاشی شرق دور. هنرنامه، شماره 13: 16-4

• جهان هیولایی روبر تو ماتا. هنرنامه، شماره 66: 60-16

• شاهنامه بایسنقری و تأثیرات آن. فصلنامه خیال، شماره 6: 37-30

• آیین ذن در تصویرسازی. فصلنامه خیال، شماره 7: 74-64

• آیین فضیلت در شرق دور. مقاله منتشر شده در کاتالوگ نمایشگاه هنر معنوی، موزه هنرهای معاصر تهران، 1383

• تجلی نور در آثار استاد محمود جوادی پور. مقاله منتشر شده در کاتالوگ نمایشگاه استاد محمودجوادی پور، فرهنگستان هنر

• بنیان‌های مدرنیسم در نقاشی ایران. هنرنامه، شماره 20: 72-56

• خیالی سازی. فصلنامه هنر، شماره 66، زمستان 1384

• زمینه‌های مدرنیسم در نقاشی معاصر ایران. ارایه مقاله، دانشگاه اکسفورد، 1384

• معماری لاینحل استاد محمد سیاه قلم. گلستان هنر، شماره 1: 100-93

• نسخه مصور مونس الحرار. گلستان هنر، شماره 6: 115-112

• دیوان سلطان احمد جلایر و هفت وادی منطق الطیر عطار.گلستان هنر، شماره 10: 72-64

• قصص الانبیاء به روایت تصویر. فصلنامه خیال، شماره 13: 131-114

• شاهنامه محمد جوکی. نامه هنرهای تجسمی و کاربردی، شماره 4: 5-35

• شاهنامه قرچغای خان. هنرهای زیبا، هنرهای تجسمی ، شماره 45: 23-13

• انواع بست رنگ در متون تاریخی فنی نقاشی و خوشنویسی ایران. نامه هنرهای تجسمی، سال پنجم، شماره 10، پاییز و زمستان 1391: 80-63

• یگانه کتاب مصور صنیع الملک. ایران نامه، کانادا، سال 29، شماره یک، بهار 1393/2014: 63-49

مقالات (ترجمه)

• تاریخ امپرسیونیسم. فصلنامه هنر، شماره نوزدهم، 50-28

• هنر ظریف دشمن تراشی. فصلنامه هنر، شماره بیستم: 51-44

• گستره هنر فرانسه. بخش نخست، فصلنامه هنر، شماره بیست و سوم: 64-55

• گستره هنر فرانسه. بخش دوم، فصلنامه هنر، شماره بیست و چهارم : 68-60

• نقاشی در سده 12 و 13. فصلنامه هنر، شماره بیست و هشتم :314-297

• سنتز صفوی. فصلنامه هنر، شماره بیست و نهم

• نگارخانه و نقاشان من. هنرنامه، شماره یک : 45-28

• ابزار و مصالح نگارگر ایران. فصلنامه هنر، (دوره جدید) شماره 34: 108-94

• نقاشی ذن در مناسک چای ژاپنی. فصلنامه خیال، شماره 20: 104-88

• دو کتاب در هنر اسلامی. نشر دانش، سال 5، شماره 3، فروردین و اردیبهشت 1364: 32-30

• تاریخ نقاشی معاصر. نشر دانش، سال ششم، شماره چهارم، خرداد و تیر 1365: 47-44

• مکتب کمال‌الملک. نشر دانش، سال ششم، شماره پنجم، مرداد و شهریور 1365: 39-37

• کتابی معتبر در هنر اسلامی. نشر دانش، سال هفتم، شماره دوم، بهمن و اسفند 1365: 19-16

• و چون بامداد شد شهرزاد لب از سخن فرو بست. فصلنامه هنر، شماره 61، پاییز 1383: 212-210

• بالاخره کدام محمد زمان. فصلنامه هنرهای تجسمی، شماره اول، بهار 1390: 28-23

کتاب ها

• کتاب‌شناسی کمال‌الملک، نشر دانش، سال پنجم، شماره چهارم، خرداد و تیر 1364 : 52-50

• کتاب‌شناسی کمال‌الدین بهزاد، فصلنامه هنر، شماره 57، پاییز 1382: 160-145

• انگلیسی تخصصی دانشجویان رشته هنرهای تجسمی، تهران انتشارات سمت، 1377، (چاپ دوازدهم،1390)

• کارگاه هنر(1)، دوره پیش دانشگاهی هنر، تهران، وزارت آموزش و پرورش ، 1378

• کارگاه هنر(2)، دوره پیش دانشگاهی هنر، تهران، وزارت آموزش و پرورش ، 1378

• نقاشی ایرانی (ترجمه)، تألیف شیلا کنبی، تهران، دانشگاه هنر، 1379 (چاپ پنجم، 1390)

• استاد محمد جوادی‌پور و آفریده‌هایش، تهران، موزه هنرهای معاصر 1389

• استاد احمد اسفندیاری و گوهرهایش، تهران موزه هنرهای معاصر، 1390

• سهراب سپهری در سه نگاه، تهران، موزه هنرهای معاصر، 1390

• کونتراوکر، تهران، موزه هنرهای معاصر، 1391

رسالات دکتری (راهنما)

• کامران افشار مهاجر، نقاشی ایران و مدرنیسم، دانشگاه هنر تهران

• محمد ستاری، مقایسه تطبیقی آثار آقارضا و نادار، دانشگاه هنر تهران

• ابوتراب احمدپناه، تصویرگری قصص قرآن مجید، دانشگاه هنر تهران

• مریم لاری، تصویر زنان در دوره قاجار، رویکردی بینامتنی، دانشگاه هنر تهران

• ناهید عبدی، بررسی تحلیلی نگارگری ایران در مکاتب هرات و تبریز از منظر آیکونوگرافی، دانشگاه هنرتهران

• افسانه ناظری، زمان و مکان در نگارگری ایران، دانشگاه هنر تهران

• علی اصغر شیرازی، مطالعه تطبیقی نگاره‌های شاهنامه بایسنقری و آثار کمال‌الدین بهزاد در بوستان سعدی، دانشگاه هنر تهران

رسالات دکتری (مشاور)

• ایرج اسکندری، هماهنگی طرح و تفکر در آثار کمال‌الدین بهزاد، دانشگاه هنر تهران

• اصغر جوانی، مکتب نگارگری اصفهان، دانشگاه هنر تهران

• شهاب‌الدین عادل، تحولات معاصر در مفهوم (زمان سینمایی)، دانشگاه هنر تهران

• گیتی نوروزیان، پژوهشی در نسخه‌ نگارگری کلیله و دمنه 2198 محفوظ در کاخ گلستان و جایگاه آن در بستر تاریخی نقاشی ایران در سده نهم هجری/ پانزدهم میلادی، دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، اسفند1392

جوایز

دریافت مدرک درجه یک هنری و نشان عالی هنرهای تجسمی ایران در هفتمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر.

قسمت 1: جلسه اول مصاحبه
قسمت 2: جلسه دوم مصاحبه