آناهیتا قباییان


تاریخ تولد: 1341/01/01
محل تولد: ایران - تهران - تهران
تاریخ شروع مصاحبه: 1393/07/20
تاریخ پایان مصاحبه: 1393/07/20
مدیر گالری

او فارغ التحصیل دکترای تاریخ با گرایش تاریخ سیاسی جهان های سوم از دانشگاه دیدرو پاریس و دانش آموخته کارشناسی ارشد نرم افزار کامپیوتر و علوم کامپیوتر در مدیریت اقتصادی و اجتماعی از همان دانشگاه است.

بنیان گذار گالری راه ابریشم، اولین گالری تخصصی در ایران. این گالری از بدو بنیان در سال2001 تا امروز در بیش از بیست بازار هنر معاصر بین المللی از جمله پاریس فتو، آرت پاریس، فتو لندن، آرت دبی شرکت کرده است.

مدیر هنری نمایشگاه فتوکه ۲۰۰۹، دوسالانه تصاویر جهان در موزه ی که برانلی پاریس.

انتشار کتاب "عکاسی ایران، نگاهی به هنر معاصر در ایران” در سال ۲۰۱۱ در فرانسه.

کیوریتور(نمایشگاه گردان) نمایشگاه عکس های نیوشا توکلیان، عکاس ایرانی و پنجمین برنده جایزه عکاسی خبری در ماه مه 2015 در بنیاد کارمینیاک فرانسه.

کیوریتور نمایشگاه "شادی قدیریان، مجموعه ی آثار” در اکتبر ۲۰۱۵ در کتابخانه شهر لیون، فرانسه

قسمت 1: جلسه اول مصاحبه