مریم زندی


مریم زندی (زاده 20 دی 1325) عکاس معاصر ایرانی است.

او در تهران متولد شد و سپس به دلیل مهاجرت خانواده به گرگان، کودکی و نوجوانی اش را در این شهر گذراند. وی دارای مدرک لیسانس از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و دبیر انجمن ملی عکاسان است.

نمایشگاه های انفرادی

• سیاه و سفید، گالری قندریز، تهران ۱۳۵۲

• بازیهای آسیایی، عکسهای رنگی، گالری قندریز، تهران ۱۳۵۳

• زن همگام انقلاب، دانشکده هنرهای زیبا، تهران ۱۳۵۷

• صورت و سنت در ترکمن صحرا، عکسهای رنگی موزه نگارستان، تهران ۱۳۵۸

• چهره‌هایی از ادبیات معاصر ایران ۱۳۶۸

• چهره‌های ادبیات معاصر ایران دانشگاه جرج واشینگتن، واشینگتن۱۳۷۱

• چهره‌های نقاشان معاصر ایران، نگارخانه برگ، تهران ۱۳۷۲

• چهره تازه‌ای از ایران، گالری عکس سنت‌اتین ۱۳۷۴

• نقاشی روی عکس، کار مشترک با ابراهیم حقیقی گالری گلستان، تهران۱۳۷۴

• منتخب پرتره‌ها، گالری گلستان، تهران ۱۳۷۷

• نگاهی تازه به طبیعت، گالری ۷ثمر، تهران ۱۳۷۷

• شیشه و رنگ، آثار شیشه‌ای گالری گلستان، تهران ۱۳۸۱

• شیشه و رنگ، آثار شیشه‌ای گالری گلستان، تهران ۱۳۸۲

نمایشگاه های گروهی

• سیاه و سفید، پنتاکس گالری، لندن ۱۳۵۵

• گزارشی از انقلاب، باغ فردوس - وزارت کار، تهران ۱۳۵۷

• کودک، ایمان، رهایی، نمایشگاه جهانی عکس موزه هنرهای معاصر، تهران ۱۳۶۰

• چهره‌پردازی، موزه هنرهای معاصر، تهران ۱۳۶۹

• چهارمین نمایشگاه سالانه عکاسی ایران موزه هنرهای معاصر، تهران۱۳۷۰

قسمت 1: جلسه اول مصاحبه
قسمت 2: جلسه دوم مصاحبه