بهرام دبیری


بهرام دبیری (زاده ۱۳۲۹) نقاش معاصر ایرانی است.

کودکی و تحصیلات

او در شیراز به دنیا آمد و از دوازده سالگی به شکل تجربی نقاشی را آغازکرد تا اینکه در سال 1349 وارد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران شد. وی در سال های آغاز دانشجویی تحت تاثیر نقاشانی چون بوش و برو گل قرار گرفت و با استادانی چون هانیبال الخاص، بهجت صدر، پرویز تناولی و روئین پاکباز کار کرد.

فعالیتهای حرفه ای

در یک نگاه کلی آثار بهرام دبیری را می توان به سه دوره تقسیم کرد:

-دوره اول 57-1350؛ دوره نخست آثار او مربوط به سالهای دانشکده و سالهای پایانی آن است. آثاری خیال پردازانه, با رنگهای تند و خام که هیجانات و کابوسهای او را در آن سالها منعکس می کند. در این دوره تمایل به خط و عشق شدید به طراحی اندام، او را وادار به طراحی می کرد.

-دوره دوم آثار او که در سال های 57به بعد آغاز می شود، دوره ای است که محیط زندگی و طبیعت اطرافش دگرگونی یافته است. اگر از جنبه های صوری این آثار در گذریم ، به ناچار به سرچشمه های جوشش درونی او نزدیک می شویم و ارائه دوره نخست آثار او را تنها با تغییر صوری شیوه نگارگری او دوباره می شناسیم.

در این دوره شگرد و مهارت های فنی و ساختار پیچیده و مسئولیت پیام گذاری او خروشان تر و برنده تر است و این پرده ها را می توان با نگاره های پرده داران دوره گرد گذشته ایران مقایسه کرد.

-دوره سوم آثار دبیری با طبیعت بی جان آغاز می شود. دوره ای بارور و راهی تازه که برای او فرصت آموختن و آمیختن شیوه های گوناگون و تجربه های متفاوت و همزمان را فراهم می آورد. این دوره نه تنها در تجربه شگردها و تلقی تازه ای از شکل و محتوا جلوه گر است، بلکه زمان و زبان آزمایش های تازه اوست.

زندگی شخصی

دبیری در سال 1352 با سیمین اکرامی که دانشجوی رشته مجسمه سازی دانشگاه تهران بود ازدواج کرد.

نمایشگاه ها

• گالري سپيد تهران. 1347

• برگزاري بيش از 50 نمايشگاه انفرادي و گروهي در ايران، دوبي، اوکراين، اسپانيا، آلمان، واشنگتن و نيويورک

قسمت 1: جلسه اول مصاحبه
قسمت 2: جلسه دوم مصاحبه