ع پاشایی


تاریخ تولد: 1318/12/07
محل تولد: ایران - مازندران - ساري
تاریخ شروع مصاحبه: 1401/06/08
تاریخ پایان مصاحبه: 1401/06/29
شرق شناس
مترجم
نویسنده
احمد شاملو
علی دهباشی
هانیبال الخاص

زندگینامه خودنگاشته ع. پاشایی 

عسکری (ع) پاشایی

متولد    هفتم اسفند 1318،  ساری

دبستان و دبیرستان را در ساری خواندم. ۱۳۳۸ وارد دانشسرای عالی تهران شدم، رشته ی فلسفه و علوم تربیتی راگذراندم. در سالهای دانشجویی مقالاتی در زمینه ی شعر و آیین بودا در مجله ی هند نو ، مجله بخش فرهنگی سفارت هند، نوشته ام.  از ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۲در ساری دبیر دبیرستان و دانشسرای تربیت معلم بودم و از ۱۳۵۳ به دلایل سیاسی ممنوع التدریس و اجباراً به تهران منتقل شدم.  از ۱۹۹۴ـ۹۵  به مدت یک سال فلو بنیاد ژاپن بودم و در « موسسه ی مطالعات فرهنگ ها و زبان های آسیایی» وابسته به دانشگاه مطالعات خارجی توکیو، در زمینه ی فرهنگ ژاپن تحقیق می کردم.  در سال 1379 در دانشگاه ادیان قم بودیسم تدریس کرده ام.     در سال 2000به دعوت موسسه ی ای ای کن درباره ی نقش بودیسم در عرفان اسلامی سخنرانی داشتم.

 

 

فهرست کتاب هایی که ترجمه یا تألیف کرده ام.

 

    در زمينه‏ى آيين بودا

 

 1. بودا، نگاه معاصر ، چاپ یازدهم ، تهران ۱۳۹۸

 2. هينه‏يانه، از تاريخ آيين بودا، جلد اول، چاپ دوم، نگاه معاصر، ۱۳۸۰

 3. فراسوى فرزانگی (پرَگيا پارَميتا)، از تاريخ آيين بودا،جلد  ۲ ، نگاه معاصر، ۱۳۸۰

 4. راه آيين (دَمّه‏پَدَه)، ويرايش دوم، چاپ دوم، نگاه معاصر، ۱۳۸۰

  5. سخن بودا، نيانه تى‏لوكا. نشر دیبایه، چاپ چهارم، تهران ۱۳۹۶.

 6. راه بودا، ب. ل. سوزوكى ، (ترجمه) چاپ سوم،  نگاه معاصر، ۱۳۸۷

 7. آيين بودا، طرح تعليمات و مكتب‏هاى بودائى، هانس ولفگانگ شومان، نشر دیبایه، چاپ  سوم، تهران ۱۳۹۷.

 ۸. نگارگری و معماری بودایی، رابرت ای فیشر، (ترجمه) فرهنگستان هنر، ۱۳۸۳.

 ۹. چنین گوید او (ایتی‌ووتکه) (متن بودایی) (ترجمه) مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، ۱۳۸۳.

 ۱۰. بیداری ایمان در مهایانه. (ترجمه. متن بودایی مهایانه) نگاه معاصر، ۱۳۸۲. 

۱۱. سوره ی نیلوفر سه‌گانه (متن معروف بودایی). نشر ادیان، قم، ۱۳۹۰

۱۲. پژوهشی در سوره ی نیلوفر. فراروان تهران ۱۳۸۶.

۱۳. درباره‌ی بودا (چاپ اول با نام فلسفه ی بودایی). نشر دیبایه. چاپ دوم ،تهران ۱۳۹۶

۱۴.آیین بودا در سوره ی نیلوفر . نیکیو نیوانو (ترجمه)   نشر ادیان. قم 1389

۱۵.چرخ و نیلوفر.  نشر ادیان. قم ، ۱۳۹۳

 ۱۶. راه جلیل .  نشر ثالث. چاپ اول ، ۱۳۹۶

17. دانشنامه‌ی آیین بودا. نشر نگاه معاصر، چاپ اول، 1399

18. فرهنگ آیین بودا. نشر نگاه معاصر، چاپ اول، 1399

19. سوره الماس و سوره‌ی دل. نشر دیبایه، تهران ۱۳۹۷

 

 

 

 

در زمينه‏ى ژاپن‏

 

      ۱.هايكو، شعر ژاپنى (با همكارى احمد شاملو). ويرايش دوم، نشر چشمه، چاپ یازدهم، تهران،  1399

      ۲.لاک پوک زنجره (هایکوی ژاپنی، قبلاْ صد هایکوی مشهور). با همکاری کیمیه ماﺋدا. چشمه 1389    

      ۳. تاريخ فرهنگ ژاپن - يك ديدگاه، يوُكاتا تازاوا و ديگران، بخش فرهنگى سفارت    ژاپن در ايران، تهران 1375.

      ۴.جان ژاپنى، ويراستار چارلز اى. مور، (ترجمه)، نگاه معاصر. تهران ۱۳۸۱

     ۵. ژاپن: روح گریزان. نلی دله (ترجمه، با همکاری نسترن پاشایی). روزنه، تهران ۱۳۸۲.

     ۶. هایکو برای بچه‌های خلاق. پاتریشیا دانیگن. تهران ، نشر اتفاق ۱۳۹۷

      ۷. هایکو شعر ژاپنی (با نسترن پاشایی) نشر نظر، تهران ۱۳۹۰

      ۸. هایکوی کلاسیک به انتخاب یوُزوُروُ میوُرا. نشر دیبایه ، تهران ۱۳۹۷

      ۹. یک فنجان چای. زندگی و شعر ایسا. کارگاه اتفاق، تهران ۱۳۹۸

     ۱۰. برگ موز در باد. زندگی و شعر باشو. تهران کارگاه اتفاق ۱۳۹۸

     ۱۱. بیدهای گریان. زندگی و شعر یوسا بوسون. تهران. کارگاه اتفاق ، چاپ اول 1398

    ۱۲. کوکوی خونین گلو. زندگی و شعر ماسائوکا شیکی. تهران. کارگاه اتفاق ، چاپ اول، 1398

13 . باشو شاعر بزرگ ژاپنی. جین رایکهولد، مارگاه اتفاق، 1398

14. شیفته‌گونه‌ی بزرگ. زندگی وشعر ریوکان تای‌گو. کارگاه اتفاق، چاپ اول 1398

15. گلها در بهار، برگها در پاییز. شعر سنتی ژاپنی. استیون دی کارتر. نشر دیبایه، چاپ      اول 1398

16. سن‌گایی. استاد ذن. نشر کارگاه اتفاق، 1399

17. ذن‌گا. (نقاشی ذن)، کارگاه اتفاق، 1399

18. پروردنِ دلِ بودايى. نشر دیبایه، ۱۴۰۱

19.سرگذشت شاکیه‌مونی بودا. نشر دیبایه، ۱۴۰۱

20.  مژه‌های نادیدنی . نشر دیبایه، ۱۴۰۱

21. تهیای چرخ و پرای درخت (انکوٌ و موکوجیکی). نشر نشر دیبایه، ۱۴۰۱

22. درنای فرزانه . هنر هاکویین، استاد ذن . نشر اتفاق ، ۱۴۰۱

23. دانشنامه‌ی هنر ژاپن. نشر دیبایه، ۱۴۰۰

24.هوکوسای. زندگی و نگاره‌های هوکوسای، نشر اتفاق ۱۴۰۱

۲۵. صد شاعر و صد شعر. جنگ شعر کهن ژاپنی. نشر فرهنگان، ۱۴۰۰

۲۶ آیین بودا و هنرهای ژاپن. ریچارد بی. پیتگریم.. نشر دیبایه. (زیر چاپ)

 

  در زمينه‏ى ذِن (در ژاپن و چین)

 

۱.ذن چيست؟  نشر فراروان ۱۳۹۹

۲.روش ذن، اويگن هريگل، ويرايش دوم، نشر فراروان، چاپ سوم، 13۹6.

۳. ذن در هنر كمان‏گيرى، اويگن هريگل. ويرايش سوم، نشر فراروان، چاپ سوم، ۱۳۹۶.

۴   ذن در هنر گل‏آرايى، گوستى ل. هريگل. نشر فراروان‏ ، چاپ سوم، تهران ۱۴۰۰.

۵. كليدهاى ذن، تيك نات هان. نشر کارگاه اتفاق، چاپ سوم ، 1399

۶. ذن و فرهنگ ژاپنى، د. ت. سوزوكى ، نشر دیبایه، چاپ دوم، تهران 1399

۷. دعوت به تمرين ذن، آلبرت لو، تهران نشر فراروان ، چاپ دوم  ۱۳۹۵

 ۸.  بی‌دلی در ذن. د. ت. سوزوکی (ترجمه، با همکاری نسترن پاشایی)، دانشگاه  ادیان و مذاهب، چاپ دوم، 1395.

  ۹. ذن می‌گوید (کمیک استریپ)  فراروان ۱۳۹۶

  ۱۰. دروازه‌ی بی دروازه (متن کوْان‌های ذن) کارگاه اتفاق. چاپ سوم ۱۴۰۱

۱۱. فرهنگ ذن. مایکل اس. دینر. نشر دیبایه (زیر چاپ)

۱۲. سوره‌ی صفه

 

 

    در زمينه‏ى هند

 

  ۱.هندوئيسم، ك. م. سِن، چا پ سوم، نگاه معاصر. تهران ۱۳۸۷.

2.هندویسم. مدو بزاز وانگو. دانشگاه ادیان و مذاهب، چاپ اول ، 1399

3.هند و همسايگانش، ويل دورانت (در مجموعه‏ى تاريخ تمدن، مشرق‏زمين   گاهواره‏ى   تمدن) پژوهشگاه علوم         انسانى و مطالعات فرهنگى، چاپ نهم، تهران۱۳۸۷.

 4.ماه نو و مرغان آواره، رابيندرانات تاگور. روايت، چاپ سوم، تهران 1391.

5. هستى بى‏كوشش، يوگاسوتره‏ى پَتَنجلى، فرا روان، چا‍ پ سوم، تهران،1395

6. مندله، نظریه و عمل. جوزپه توچی. پژوهشکده ی هنر (فرهنگستان هنر) 1387

7.گیتانجلی. تاگور. نشر اتفاق ۱۳۹۷

8.نیلوفر عشق. رابیندرانات تاگور . نشر دیبایه، 1399

 

 

 

 

   در زمينه‏ى چين‏

 

  ۱. تاريخ فلسفه‏ى چين، چو جاى و وينبرگ جاى. نشر نگاه معاصر،چاپ سوم، تهران۱۳۸۷.

 ۲. دائو: راهى براى تفكر (دائو دِه جينگ، ترجمه و تحقيق) نشر چشمه، چاپ هشتم 1395.

  ۳.دائو ِ رابطه‏ها، رى گريگ، فرا روان، چا‍ پ سوم، تهران ۱۳۹۸.

 ۴. دا ئو ده جینگ . نگاه معاصر. تهران ۱۳۸۵.

  ۵. شنیدن از دائو د جینگ. تهران، کارگاه اتفاق ۱۳۹۶

   ۶. سخنان لائوزه . (کمیک استریپ) فراروان ۱۳۹۴

 

  

    در زمينه‏ى سرخ‏پوستان‏

 

۱.  چپق مقدس سرخپوست‌ها، اِپس براون، کارگاه اتفاق، ( چاپ سوم) تهران ۱۳۹۷.

 2 .  گوزن سياه سخن مى‏گويد، جان جى. نيهارت، کارگاه اتفاق، چاپ چهارم، تهران، 1399

   ۳.   جبین بر خاک نه . تي. سی. مکلوهان.      نشر دیبایه، تهران چاپ سوم  ۱۳۹۸     

    ۴. دین های آمریکایی بومی.  پائولا آر. هارتس. نشر ادیان، ۱۴۰۰

 

    در زمينه‏ى شعر شاملو

   ۱  از زخم قلب... نشر چشمه، چاپ ششم، تهران 13۸9

  ۲ انگشت و ماه، چاپ دوم ، انتشارات یوشیج، تهران،۱۳۸۲.

  ۳ نام همه‏ى شعرهاى تو (در دو جلد) چاپ چهارم، نشر ثالث، تهران ۱۳۹۷

۴. دو خانه دو خاموش گویا . نشر یساولی، چاپ اول، 1399

 

 

 

در زمینه‌ی هنر

1.    یادگیری هنر مدرن ، دو جلد (با همکاری فیروزه نورزاد و نسترن پاشایی) . نشر اتفاق، ۱۳۹۹

 2.    سرآغازهای هنر  (با همکاری نسترن و علی رضا مختاری) . نشر دیبایه. 1399

  3.   دریچههای هنر امروز (با همکاری نسترن و سمن) . نشر نگاه معاصر. ۱۴۰۰

    4.  واژگان هنرهای تجسمی (با همکاری فیروزه نورزاد) نشر نگاه معاصر. ۱۴۰۰

 

     در زمينه‏هاى ديگر

 

 ۱. بگذار سخن‏بگويم، دوميتيلا واريوس دو چونگارا. (با همكارى احمد شاملو) نگاه،  چاپ   ششم تهران 1399.

۲. مادر جونز، (با همكارى محمد رسولى) مازيار، چاپ اول، تهران 1359.

۳. دین های جاده ابریشم (ریچارد فولتس) نشر فراروان، چاپ دوم ۱۳۹۹

  ۴ .  ایران در تاریخ جهان (ریچارد فولتس) نشر دیبایه، چاپ دوم   ۱۳۹۷

  ۵ .  یک تاریخ جهان در ۱۰۰ شئ. نیل مک‌گرگور. نشر چشمه، تهران، چاپ دوم، 1399

   ۶  . دگرگونی بزرگ (کرن آرمسترانگ،) با همکاری نسترن پ‍اشایی. نشر فراروان،چاپ سوم 1399

    ۷   کارگر سیاه در جنوب آمریکا. هوزیا هادسن. نشر دیبایه، تهران ۱۳۹۷

 

  ده جلد از مجموعه‏ى كم‏برگ ِ تاريخ براى نوجوانان، انتشارات مازيار

 

       یک. انقلاب فرانسه، ريچارد تيمز. تهران 1358.

      دو. بوليوار، ريچارد گوبات. تهران 1358.

       سه. روشنگرى، مالکوم ياپ. تهران 1359.

       چهار. محمد (ص) و امپراتورى عرب، جان داك ورث. تهران 1359.

      پنج. رشد دولت، مالكوم ياپ. تهران 1359.

      شش.  كريستف كلمب، دزموند پينتر. تهران 1359.

      هفت.  ناپلئون، ريچارد تيمز. تهران 1359.

      هشت. ادويه و تمدن‏ها، دونكن تونسن. تهران 1359

      نه. انقلاب مكزيك، جان گوبات، تهران 1359.

      ده..  لوتر، اراسم، و لوايولا، پيتر اِمى، تهران 1360.

 

·         برگردان مدخل های بسیار در فرهنگ اندیشه ی نو  که سرویراستارش هم خود من بودم. انتشارات مازیار، تهران، چاپ اول 69، چاپ سوم 1387

·       برگردان مدخل های بسیار در  فرهنگ ادیان  جهان ، که سرویراستارش خود من بودم. قم، نشر ادیان 1388

 

·       ويرایش چندین کتاب و مقالات گوناگون در نشریات تخصصی، مثل هند نو، هفت آسمان ... و سخنرانی هایی در زمینه ی فرهنگ ژاپن و آیین بودا در موسسات گوناگون مثل موسسه گفتگوی ادیان، تهران.

 

 

 

 

 

 

جمع‌بندی کتابها

1.در زمینه‌ی آیین بودا:  ۲۰ کتاب

2.در زمینه‌ی ذن: ۱۱ کتاب

3.در زمینه‌ی هند: 8 کتاب

4.در زمینه‌ی چین: 6 کتاب

5.در زمینه‌ی ژاپن: 2۶ کتاب

6.در زمینه‌ی سرخپوستان: 4 کتاب

7.در زمینه‌ی شعر شاملو: 4 کتاب

8.در زمینه‌ی هنر: 4 کتاب

9.در زمینه‌های دیگر: 7 کتاب

10.در زمینه‌ی نوجوانان: 10 کتاب کم برگ

11.دو کتاب فرهنگ اندیشه‌ ی نو و فرهنگ ادیان ترجمه و ویرایش.       

 

 

قسمت 1: فایل صوتی روز اول
قسمت 2: فایل صوتی روز دوم
قسمت 3: فایل صوتی روز سوم
قسمت 4: فایل صوتی روز چهارم
قسمت 5: فایل صوتی روز پنجم
قسمت 6: فایل صوتی روز ششم
قسمت 7: فایل صوتی روز هفتم
قسمت 8: فایل صوتی روز هشتم
قسمت 9: فایل صوتی روز نهم