منصوره اتحادیه


تاریخ تولد: 1312/12/08
محل تولد: ایران - تهران - تهران
تاریخ شروع مصاحبه: 1401/02/06
تاریخ پایان مصاحبه: 1401/02/25
پژوهشگر
تاریخ‌نگار
ناشر
نویسنده

منصوره اتحادیه (زاده ۸ اسفند ۱۳۱۲) تاریخ‌نگار، نویسنده، ناشر و استاد دانشگاه ایرانی است.

او در سال ۱۳۱۲ در تهران زاده شد. پدرش علی اتحادیه فرزند رحیم اتحادیه و مادرش هما فرمانفرمائیان دختر عباس فرمانفرمائیان و نوه عبدالحسین فرمانفرما است. در سال ۱۳۵۸ از دانشگاه ادینبورگ بریتانیا در رشته تاریخ دکتری گرفت. سپس در سال ۱۳۶۲ مدیر نشر تاریخ شد. او همچنین در دانشگاه تهران تاریخ تدریس می‌کند و کتاب‌ها و مقاله‌های بسیاری در زمینه تاریخ چاپ کرده‌است.

منصوره اتحادیه با دکتر صادق نظام‌مافی ازدواج کرده‌است و ۴ فرزند دارد.

کتاب سایه‌سار مهربانی، ستایش میلاد و کارنامه منصوره اتحادیه نظام مافی از مصطفی زمانی‌نیا دربارهٔ او منتشر شده‌است.

برخی از مقالات و کتاب‌های منصوره اتحادیه عبارتند از.

 • ۱۳۵۵ - (تدوین) گوشه‌هایی از روابط خارجی ایران (۱۲۸۰–۱۲۰۰) هجری قمری
 • ۱۳۶۰ - (تدوین) تاریخ غفاری (همکاری با سیروس سعدوندیان)
 • ۱۳۶۱ - (تدوین) خاطرات و اسناد حسینقلی خان نظام‌السلطنه مآفی
 • ۱۳۶۷ - (تدوین) گزیده‌ای از مجموعه اسناد عبدالحسین میرزا فرمانفرما (همکاری با سیروس سعدوندیان)
 • ۱۳۶۲ - (تدوین) نامه‌های یوسف مغیث‌السلطنه
 • ۱۳۶۳ - (تدوین) سیاق عشیرت در عصر قاجاریه
 • ۱۳۶۴ - (تدوین) مرآت البلدان - اعتماد السلطنه
 • ۱۳۷۱ - (تألیف) پیدایش نشر تاریخ و تحول احزاب سیاسی در مجلس سوم، نشر تاریخ
 • ۱۳۸۳ - (تدوین) سقوط ساسانیان: فاتحان خارجی، مقاومت داخلی و تصویرِ پایانِ جهان. (همکاری با تورج دریایی، فرحناز امیر خانی، روزبه زرین‌کوب)، نشر تاریخ
 • اینجا طهران است…: مجموعه مقالاتی دربارهٔ طهران ۱۳۴۴–۱۲۶۹ه‍.ق
 • (تدوین) خاطرات تاج‌السلطنه (همکاری با سیروس سعدوندیان)
 • آمار دارالخلافهٔ تهران: اسنادی از تاریخ اجتماعی تهران در عصر قاجار / به کوشش سیروس سعدوندیان، منصوره اتحادیه
 • ۱۳۸۱ - پیدایش و تحول احزاب سیاسی مشروطیت، دوره‌های یکم و دوم مجلس شورای اسلامی
 • ۱۳۸۶ - شیوه تاریخ‌نگاری
 • سری کتاب‌های از روزگار رفته حکایت… (همکاری با مصطفی زمانی‌نیا، بهمن فرمان، محمدولی فرمانفرماییان)
 • ۱۳۹۴ - نفت چیاسرخ کرمانشاه: منتخبی از اسناد حکومتی عبدالحسین میرزا فرمانفرما ۳۲–۱۳۱۹ ق، به همراه اسماعیل شمس و سعید روحی، تهران: نشر تاریخ ایران.
 • ۱۳۹۷ - حکومت کرمانشاهان، به همراه اعظم غفوری، تهران: نشر تاریخ ایران، ۲ مجلد.

رمان تاریخی

 • ۱۳۷۵ - زندگی باید کرد

ترجمه

 • ۱۳۵۴ - سفرنامه آگوست بن تان
 • ژنرال سمینو در خدمت ایران عصر قاجار و جنگ هرات (۱۳۲۶–۶۶ ق)
 • ۱۳۷۵ - زندگی، زمانه و آثار بیهقی

برخی از مقاله‌ها

 • ۱۳۷۴ زن در جامعه قاجار، نشریه کلک
 • ۱۳۷۵ واقعه کشف حجاب، نشریه کلک
 • ۱۳۷۵ خاطرات رجال قاجار، مروری بر امور دربار و روابط درباریان، نشریه ایران‌نامه
 • ۱۳۵۶ لیست سیاه انگلیس در جنگ جهانی اول، نشریه نگین
 • ۱۳۵۵ ماجرای محبوسان آلمانی و اتریشی و در شیراز در جنگ جهانی اول
 • ۱۳۵۴ روابط ایران و فرانسه
 • ۱۳۵۳ ناصرالدین شاه و امور آذربایجان در ۱۳۱۰–۱۲۷۸ ق. (مجموعه سخنرانی‌های هفتمین کنگره تحقیقات ایرانی)
قسمت 1: فایل صوتی روز اول
قسمت 1: فایل صوتی روز اول
قسمت 2: فایل صوتی روز دوم
قسمت 2: فایل صوتی روز دوم
قسمت 3: فایل صوتی روز سوم
قسمت 3: فایل صوتی روز سوم
قسمت 4: فایل صوتی روز چهارم
قسمت 4: فایل صوتی روز چهارم