نصرالله پورجوادی


تاریخ تولد: 1322/04/27
محل تولد: ایران - تهران - تهران
تاریخ شروع مصاحبه: 1400/10/22
تاریخ پایان مصاحبه: 1400/11/05
پژوهشگر
مصحح و تدوینگر کتاب
داریوش شایگان
مرتضی ممیز
بهاءالدین خرم‌شاهی
مصطفی محقق داماد
حسین معصومی همدانی

سطح تحصیلات

دکتری فلسفه از دانشگاه تهران: 1357ش

سال و محل تولد

1322ش، تهران

زندگی نامه

نصرالله پورجوادی در 1322ش در تهران دیده به جهان گشود. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در همین شهر به پایان رساند. در 1341ش به امریکا رفت، ابتدا به تحصیل در رشتۀ روان‌شناسی پرداخت و سپس از روان‌شناسی به فلسفه تغییر رشته داد. در 1346ش موفق به دریافت لیسانس در رشتۀ فلسفه از دانشگاه ایالتی سانفرانسیسکو شد. پس از آن به ایران بازگشت و در رشتۀ فلسفه در دانشگاه تهران فوق‌لیسانس و سپس دکتری گرفت. منوچهر بزرگمهر، ابوالحسن جلیلی، احمد فردید، سید حسین نصر و جواد مصلح از جمله استادان وی در این دوران بودند.
دکتر پورجوادی طی سالهای ۱۳۵۱ تا ۱۳۶۳ش استادیار فلسفه، منطق و عرفان اسلامی در دانشگاه صنعتی شریف و در سالهای ۱۳۶۳ تا ۱۳۷۶ش دانشیار فلسفه در دانشگاه تهران و از ۱۳۷۶ش استاد این دانشگاه بوده است. در ۱۳۸۷ش از دانشگاه تهران بازنشسته شد. او به عنوان استاد مدعو در دانشگاه گرگورین در رم و دانشگاه کل گیت، مریلند و کارولینای شمالی در آمریکا تدریس کرده است.
در 1359ش به اتفاق همکاران دانشگاهی مرکز نشر دانشگاهی را تأسیس کرد و تا 1382ش ریاست آنجا را بر عهده داشت. در مدت فعالیت وی حدود 1300 عنوان کتاب در این مرکز به چاپ رسید. وی مدیرمسئول و سردبیر مجلۀ نشر دانش و همچنین دهها مجلۀ دیگر از جمله مجلۀ معارف بود که در مرکز نشر دانشگاهی به چاپ می‌رسید.
دیگر مسئولیتهای پیشین ایشان به قرار زیر است: رئیس مرکز تعلیمات عمومی دانشگاه صنعتی شریف، مدیرمسئول انتشارات دانشگاه صنعتی شریف و مدیرعامل بنیاد دانشنامۀ جهان اسلام. وی همچنین عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی است.

سوابق علمی-اجرایی

عضور شورای عالی علمی دايرة المعارف بزرگ اسلامی: از 1381 تاکنون
عضور شورای انقلاب فرهنگی
استاد رشته فلسفه دانشگاه تهران
عضو پيوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی از 1369ش
مؤسس مرکز نشر دانشگاهی: 1359ش
رئيس مرکز نشر دانشگاهی: از 1359-1382ش

تالیفات

الف) کتاب:
اشراق و عرفان، تهران، نشر دانشگاهی، 1380ش؛
شعر و شرع (بحثی دربارۀ فلسفۀ شعر از نظر عطار)، تهران، اساطير، 1374ش؛
داستان مرغان، رسالة الطير احمد غزالی، تهران، انجمن حکمت و فلسفه، 1355ش؛
بوی جان: مقاله‌هايی دربارۀ شعر عرفانی فارسی، مرکز نشر دانشگاهی، 1372ش؛
بيست و پنج مقاله در نقد کتاب، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1375ش؛
پژوهشهای عرفانی جستجو درمنابع کهن، تهران، نشر نی، 1385ش؛
تاريخ علم و صنعت و ابزارعلمی در ايران، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1382ش؛
درآمدی بر فلسفۀ افلوطين، تهران، انجمن فلسفه ايران، 1358ش؛
درباره ترجمه، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1365ش؛
درباره حافظ، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1365ش؛
درباره زبان فارسی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1375ش؛
درباره نشرکتاب و حق مؤلف تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1381ش؛
درباره ويرايش، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1365ش؛
دومجدد، پژوهشهايی درباره‌ء محمد غزالی و فخررازی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1381ش؛
ديوان اشعار جلال طيب شيرازی، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فراسی، 1389ش؛
رؤيت ماه در آسمان، بررسی تاريخی مسئله لقاءالله در کلام و تصوف، مرکز نشر دانشگاهی، 1375ش؛
زبان حال در عرفان و ادبيات پارسی، تهران، هرمس، 1385ش؛
زندگی و آثار شيخ ابوالحسن بستی، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگی، وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی، 1364ش؛
سلطان طريقت، سوانح زندگی و شرح آثار خواجه احمد غزالی، تهران، نشر آگاه، 1358ش؛
نسيم انس، تهران، اساطير، 1384ش؛
عين‌القضاة و استادان او، تهران، انتشارات اساطير، 1374ش؛
نگاهی ديگر (مقالات و نقدها)، تهران، روزبهان، 1367ش؛
The Splendour of Iran, Booth-Clibborn edition, London, 2001.
The Light of Sakina in Suhrawardi's Puilosophy of Illumination, Binghamton University. New York, 1998.
ب) مقاله:
"تحفة الملوک و داستان شيخ صنعان"، معارف، دوره 7، فروردين- تير 1379، شماره 1؛
"روحانيت کيخسرو در شاهنامه و در سنت اشراقی"، فصلنامه گلستان، نيويورک، 1999؛
"مناهج العباد فرغانی کتابی در فقه تطبيقی"، نشر دانش، سال 18، بهار 1380، شماره 1؛
"حسن و عشق در ادبيات عرفانی"، مجله جاويدان خرد، 1355، سال دوم، شماره 1؛
"ماسينيون و مفهوم الحب الذاتی الحلاجی فی التصوف الفارسی: دراسة نقدية"، فی قلب الشرق، قراءة معاصرة لاعمال لئيس ماسينيون، قاهره، 2003م؛
"قندی که ديگر به بنگاله نمی‌رود"، نشر دانش، سال 3، مرداد و شهريور 1362، شماره 5؛
- "Persian Love Mysticism", in Measuring the Effect of iranian Mysticism in Southeast Asia, Bankok, 2004.
- "Opposition to Sufism in Twelver Shiism", in Islamic Mysticism Contested, edited by Frederick de Jong & Bernd Radtke, Brill, Leiden, 1999.

تصحیح و گردآوری

"منظومه منطق و فلسفه از امام فخر رازی"، معارفدوره 17، آذر- اسفند 1379، شماره 3؛
تصحيح: بحر الحقيقة، احمد غزالی، انجمن شاهنشاهی فلسفۀ ايران، 1356ش؛
تصحيح: رؤيت ماه در آسمان، بررسی تاريخی مسئله لقاءالله در کلام و تصوف، اثر مبارک شاه بن حسين مرورودی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1381ش؛
ترجمه: عارفی از الجزاير، اثر مارتين لينگز، تهران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، 1360ش؛
تصحيح: مثنوی روز و شب، اثر سعدالدين بن شمس‌الدين نزاری قهستانی، تهران، نشر نی، 1385ش؛
گردآوری: مجموعه فلسفی مراغه، مشتمل بر آثاری از ابوحامد غزالی، عين‌القضاة همدانی، عمر بن سهلان ساوی، مجدالدين جيلی، ابن سينا، فارابی و ديگران، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1380ش؛
گردآوری: مجموعه آثار ابوعبدالرحمن سلمی: بخشهايی از حقائق التفسير و رسائل ديگر، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1369ش؛
تصحيح: مکاتبات خواجه احمد غزالی با عين‌القضات همدان، تهران، خانقاه نعمت‌اللهی، 1356ش؛
تصحيح: رياض الافکار در توصيف خزان و بهار، اثريارعلی تبريزی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1382ش؛
تصحيح: نسيم طرب، اثر نسيمی، تهران، فرهنگستان هنر، 1385ش؛

جوایز و افتخارات

جايزۀ دومين هفتۀ کتاب 1373
جايزۀ خادم برگزيدۀ نشر: 1382
کتاب برگزيدۀ سال 1382 برای تأليف کتاب دومجدد
دریافت جایزۀ بین‌المللی همبولت در زمینۀ تحقیقات خاورشناسی از آلمان در سال 1384ش/2005
اخذ نشان زبان و ادب پارسی در سال 1383ش

قسمت 1: فایل صوتی روز اول
قسمت 2: فایل صوتی روز دوم
قسمت 3: فایل صوتی روز سوم
قسمت 4: فایل صوتی روز چهارم
قسمت 5: فایل صوتی روز پنجم
قسمت 6: فایل صوتی روز ششم
قسمت 7: فایل صوتی روز هفتم