حسن انوری


تاریخ تولد: 1312/12/10
تاریخ شروع مصاحبه: 1400/06/01
تاریخ پایان مصاحبه: 1400/06/16
ادیب
نویسنده
علی دهباشی
محمدرضا شفیعی کدکنی
مصطفی محقق داماد

حسن انوری (زادهٔ ۱۰ اسفند ۱۳۱۲ در تکاب) استاد بازنشستهٔ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت معلم تهران، سرپرست تألیف فرهنگ بزرگ سخن، مصحّح گلستان سعدی، و عضو پیوستهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. او به‌عنوان چهرهٔ ماندگار در رشتهٔ «ادبیات» معرفی شده‌است. همچنین، بخشی از پژوهش‌های او به حافظ‌پژوهی اختصاص دارد. وی برخی از حروف (مجلدات) لغت‌نامه دهخدا را نیز تدوین کرده‌است. ایشان اصالتاً آذری‌تبار هستند. بنیاد نخبگان استان تهران مراسم تکریمی در سال ۱۳۹۵ با حضور جمعی از چهره های علمی و فرهنگی کشور، شاگردان ایشان و استعدادهای برتر برگزار کرد.

تحصیلات:

دکترای ادبیات فارسی از دانشگاه تهران، ۱۳۵۰

کارشناسی ارشد ادبیات فارسی از دانشگاه تهران، ۱۳۴۶

کارشناسی ادبیات فارسی از دانشگاه تبریز، ۱۳۴۰

سوابق‌:

همکاری با سازمان لغت‌نامۀ دهخدا و تألیف بعضی از مجلّدات آن (۱۳۴۹ـ۱۳۵۰)،

- مؤسّس مجموعۀ گنج ادب‌، ۱۳۷۱؛

- مؤسّس سازمان فرهنگ برای تدوین چند دوره فرهنگ‌، ۱۳۷۱؛

- استاد دانشگاه تربیت‌معلّم‌.

قسمت 1: فایل صوتی روز اول
قسمت 2: فایل صوتی روز دوم
قسمت 3: فایل صوتی روز سوم