هوشنگ اعلم


تاریخ تولد: 1327/02/01
محل تولد: ایران - تهران - تهران
تاریخ شروع مصاحبه: 1401/08/11
تاریخ پایان مصاحبه: 1401/09/02
روزنامه‌نگار
لوریس چکناواریان
محمد رضا اصلانی
محمود دولت آبادی
محمدرضا شفیعی کدکنی
محمد شمس لنگرودی
هوشنگ اعلم در نخستین روز اردیبهشت 1327 در بیمارستان زنان تهران به دنیا آمد. دبستان خود را در دبستان های توفیق و بامشاد انجام داد و بعد به دبیرستان رهنما رفت و در رشته کارگردانی تئاتر در دانشکده هنرهای دراماتیک پذیرفته شد که بعد از یک سال نا تمام ماند. وی در سال 47 ازدواج کرد و سه فرزند به نام های آرش، نیما، و الناز دارد. فعالیت روزنامه نگاری خود را از دوران دبیرستان و با روزنامه دیواری آغاز کرد و اما به طور حرفه ای نخستین گزارش خود را در 1346 در مجله روشنفکر به سردبیری پرویز نقیبی به چاپ رسانید و تا امروز نیز به جز وقفه ای ده ساله به کار مطبوعات مشغول است. 1. مجله روشنفکر 1346 2. مسئول بخش هنر و ادبیات مجله صبح امروز 1347 3. سردبیر شب مجله فرمان 53-1347 4. خبرنگار و مسئول سرویس سیاسی-حزبی روزنامه رستاخیز از 53 تا 1357 5. سردبیر مجله گزارش روز از 57 تا اواخر 1359 6. مدتی کار در آزانس و... 7. کار در پروژه مدرسه سازی در پارس آباد مغان 8. کار در پروژه آبرسانی میناب به بندر عباس 9. کار در شرکت حمل و نقل از 63 تا 1371 10. باز گشت به مطبوعات و ویراستاری جدول کتیبه 1371 11. سردبیر مقیم تهران روزنامه ایران خبر 1371 12. همکاری با روزنامه ایران 13. همکاری با روزنامه خبر 14. همکاری با روزنامه توسعه 15. آرمان 16. سردبیری ماهنامه آزما از 1377 تا کنون و به گفته خود : با خیلی از روزنامه¬ها و مجلات دیگر البته به جز کیهان همکاری داشته ام.


قسمت 1: فایل صوتی روز اول
قسمت 2: فایل صوتی روز دوم
قسمت 3: فایل صوتی روز سوم
قسمت 4: فایل صوتی روز چهارم