حامد صحیحی


تاریخ تولد: 1359/01/01
محل تولد: ایران - تهران - تهران
تاریخ شروع مصاحبه: 1393/09/09
تاریخ پایان مصاحبه: 1393/09/09

حامد صحیحی (زاده 1359) نقاش معاصر ایرانی است.

او در تهران به دنیا آمد. مدرک کارشناسی نقاشي را از دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد نقاشي را از دانشگاه هنر اخذ کرد و در کارگاه فیلمسازی عباس کیارستمی نیز حضور یافت.

نمایشگاه ها

• گالری افرند1376

• گالری الهه1377

• گالری خانه هنر1377

• گالری الهه آزاد1378

• گالری الهه آزاد1379

• گالری طراحان آزاد1381

• بهت، گالری طراحان آزاد1382

• ته مانده های روز، گالری لاله1382

• خوابها و خاطرات، گالری طراحان آزاد1383

• كتاب خوان، گالری دی1384

• صورت های دیگر، گالری لاله1385

• پراکندگی، گالری ماه1386

• خواب ديده، گالری طراحان آزاد1387

• زیرزمین، گالری طراحان آزاد1387

• ماركوپولو، گالری طراحان آزاد1388

• سرها، گالری طراحان آزاد1388

• اما توی سرت عزیز که میترسم ندانی کجاست، گالری طراحان آزاد1389

• جعبه سفید، گالری محسن1390

• تابوتی برای روز مبادا، گالری محسن1391

• بولیمیا، طراحان آزاد1391

وی همچنین بيش از چهل نمایشگاه گروهی در تهران، اصفهان، دبی، بلگراد، کلن، دهلی، جاپور، برلین، واشنگتن دی سی، نیویورک، استانبول، ونیز، فری بورگ و بازل برگزار کرده است.

قسمت 1: جلسه اول مصاحبه